HOK osiguranje

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.
Capraška ulica 6
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 53 92 500
Fax: +385 1 53 92 520
e-mail: hok@hok-osiguranje.hr

Prijava i procjena šteta
Samoborska 294
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 22 22 222
F: +385 1 64 07 633
e-mail: prijavi.stetu@hok-osiguranje.hr

HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – dioničko društvo za osiguranje

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. Zagreb na tržištu osiguranja prisutna je od 2001. godine. Registrirano tada kao HOK-OSIGURANJE dioničko društvo za osiguranje od odgovornosti odvjetničke djelatnosti, obavljalo je samo poslove osiguranja od profesionalne odgovornosti odvjetnika. U razdoblju 2002.-2006. postignut je zavidan poslovni rezultat u tržišnom segmentu osiguranja od profesionalne odgovornosti odvjetnika, u kojem je Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. i danas tržišni lider, s tržišnim udjelom od više od 90%. Krajem 2006. godine, a u procesu usklađivanja s odredbama Zakona o osiguranju, u Društvu se odvijaju strateške organizacijske, financijske, formalne i sve druge promjene, s ciljem daljnjeg napretka Društva i opstanka na sve zahtjevnijem tržištu. Konačni rezultat navedenih promjena je rješenje HANFA-e, kojim se HOK-OSIGURANJU d.d. daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora iz svih vrsta neživotnih osiguranja. Tijekom 2007. izvršena je promjena imena tvrtke u Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.

Danas se Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. bavi poslovima svih vrsta neživotnih osiguranja na cjelokupnom teritoriju RH. Oslanjajući se na postojeću bazu klijenata, strategija je ostvariti visoku specijalizaciju ne samo u osiguranjima od odgovornosti, već u svim vrstama osiguranja. S tim ciljem Društvo je provelo procese reorganizacije, redizajna postojećih i definiranja novih proizvoda te razvoja i implementacija prodajnih kanala.

HOK d.d. planira izdanje nove podređene obveznice oznake HOKO-O-25CA, dospijeća 2025. godine – planirani datum izdanja: 18.12.2020

Dana 18.12.2020. uspješno je izdana podređena korporativna obveznica HOKO-O-25CA u iznosu od HRK 17.000.000,00, koliki je bio i ciljani iznos izdanja.