HPD Japetić

HPD “Japetić”
Ulica Ivana Perkovca 36A, PP 31
10430 Samobor
e-mail: info@hpd-japetic.hr
OIB: 91999323951

HPD “Japetić” osnovan je 1. srpnja 1923. godine u klijeti obitelji Noršić

HPD “Japetić” osnovan je 1. srpnja 1923. godine u klijeti obitelji Noršić (danas Belak) u Gradišču kraj Samobora. 90. obljetnica našeg Društva vrijedan je jubilej pa smo odlučili zabilježiti važne događaje iz naše povijesti na jednom mjestu, u monografiji. Monografiju smo predstavili 31. kolovoza 2013. godine na svečanosti u Hrvatskom domu – kinu.

Članovi izvršnog odbora društva:

Predsjednik Društva – Robert Cvetković – robert.cvetkovic@zg.t-com.hr
Tajnik Društva –
Blagajnica – Kinga Nujić – kinga.nujic@gmail.com

Nikola Skendrović – nikolasken@gmail.com
Danijela Čupić – daniela.cupic@gmail.com
Hrvoje Bišćan – hbiscan@yahoo.com
Vladimir Novak – v_novak@net.hr
Dragutin Kos –
Helena Pavlović – helpavlovic@gmail.com
Tamara Kalaica – tamara.kalaica@gmail.com
Vesna Pavlin – vesna.pavlin@gmail.com