Skloniti se je važno – Tatekova koliba

Dok ovo pišem, naš Maki je na putu prema Ramića dvorima, ili je već stigao tamo. No, ostali smo dužni priču o jučerašnjem danu. Maki je hodao između dva planinarska skloništa. 82. dan, četvrtak: Šugarska duliba – Tatekova koliba Što su uopće planinarska skloništa ili bolje pitanje, kakve vrste planinarskih kuća imamo u Hrvatskoj: Planinarski…